Loading…

บริการของเรา

ANODIZE

ทำอโนไดซ์ คือ กระบวนการป้องกันการผุกร่อนของโลหะอลูมิเนียม โดยทำให้เกิดออกไซด์ของอลูมิเนียมคือ Al2O3 ที่เสถียรเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า โดยใช้การอิเล็กโทรลิซิสออกไซด์ของอลูมิเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำอโนไดซ์จะมีลักษณะผิวด้านและมีรูพรุนเล็กมากๆ โดยรูพรุนนี้จะเป็นกักเก็บสีที่เราจะย้อมไว้การทำอโนไดซ์ จะทำให้ผิวอลูมิเนียมทนการกัดกร่อนได้มากขึ้นและเป็นฉนวนไฟฟ้า


CHROME

การชุบฮาร์ดโครม คือ กระบวนการเคลือบเชิงไฟฟ้า (Electrolytic Deposition) ด้วยโครเมียม (Chromium) การชุบฮาร์ดโครมสามารถทำได้กับวัสดุเกือบทุกชนิด ยกเว้น อลูมิเนียม และขี้ตะกั่ว โลหะที่นิยมนำมาชุบส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กกล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กกล้าชุบแข็ง การชุบฮาร์ดโครมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 1.การชุบบาง เป็นการชุบเพื่อยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มักใช้ในงานที่มีอัตราความเสี่ยงต่อการสึกกร่อนสูง 2.การชุบหนา เป็นการชุบเพื่อซ่อมแซมชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม

CLEAR CHROMATE เป็นการ Treatment ผิวงานอลูมิเนียม โดยปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อให้ผิวงานเพิ่มคุณสมบัติ ต้านทานการกัดกร่อนในบรรยากาศ ขณะเดียวกันยังคงสภาพเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี และมีประโยชน์ในการเตรียมผิวงาน


PASSIVATION

พาสสิเวชั่น คือ กระบวนการ treatment ผิวโลหะหลังจากการเชื่อม กลึง เจียรนัย ตบแต่งขึ้นรูป (machining) ซึ่งระหว่างทำการตบแต่งอาจมีฝุ่นละอองของผงเหล็กและสารแปลกปลอม (contamination) อันจะเป็นสาเหตุให้ผิวของชิ้นงานไม่สมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะเกิดสนิม Passivation เป็นกระบวนการทางเคมีโดยการกระตุ้นให้เกิด passive film เคลือบผิวงานด้วยชั้นของโครเมี่ยม เป็นฟิล์มบางๆปกคลุมชิ้นงานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อน (corrosion) และความชื้น ป้องกันการเกิดสนิม ทำให้การทำความสะอาดพื้นผิวทำได้ง่าย


BLACK OXIDE

การทำผิวชุบรมดำ (Black Oxide) หรือเรียกกันทั่วไป ชุบดำ หรือต้มดำ (black oxide) คือการใช้สารเคมีทำปฏิกริยากับผิวเหล็กทำให้เกิดสนิมดำขึ้นที่ผิวเหล็ก สนิมดำจะหยุดการลุกลามและการกัดกร่อนที่ผิวเหล็ก


ELECTROLESS NICKEL

เป็นการชุบเคลือบผิวทําเพื่อปรับปรุงสมบัติของชิ้นงานให้มีสมบัติตามโลหะที่เข้าเคลือบและเหมาะสมกับการใช้งาน สมบัตินี้รวมถึงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ได้แก่ ความสวยงาม ความแข็ง ความต้านทานการสึกหรอและความต้านทานการกัดกร่อน ปัจจุบันมีการนําการชุบเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้ามาใช้งานมากขึ้น เนื่องจากสามารถชุบชิ้นงานได้ทุกประเภท ซึ่งเป็นข้อจํากัดของการชุบเคลือบผิวแบบใช้ไฟฟ้าที่ชิ้นงานจะต้องนําไฟฟ้าได้เท่านั้น นอกจากเทคนิคนี้ยังให้กําลังการชุบเคลือบ (throwing power) สูง ทําให้เกิดรูพรุนน้อยและความหนาผิวเคลือบสม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน


ELECTROLESS POLISHING

การดึงเงาด้วยไฟฟ้าและเคมีโดยมีการควบคุมที่ถูกหลักวิธีเพื่อให้ได้คุณภาพในด้านความสะอาดความเงางามของชิ้นงาน สามารถขัดได้ทุกซอกทุกมุมของชิ้นงานซึ่งการใช้หินขัดหรือล้อสักหลาดไม่สามารถทำได้ในซอกหรือมุมเล็กๆ ชิ้นงานที่ผ่านการ ELECTROPOLISHING ผิวงานจะเงาวับ ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ลบคมได้ในตัว แม้แต่ตามซอก มุม ที่เครื่องมือขัดเข้าไม่ถึง